Privacy & Policy

Terakhir Update : May 2022.

Piliruma Group Kami  Adalah Pengendali https://www.piliruma.co.id(“Laman Web”) Kami Berkomitmen Untuk Melindungi Data Peribadi Anda.

Dasar Privasi ini bersama-sama dengan Syarat-syarat perkhidmatan kami

https://www.piliruma.com/terms-of-service dan apa-apa dokumen lain yang dirujuk di dalamnya menyatakan bagaimana data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan digunakan, diproses atau didedahkan oleh kami, termasuk bagaimana maklumat tertentu akan digunakan untuk memperibadikan pengiklanan yang diarahkan kepada anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (“Akta”) . Dasar Privasi ini juga menetapkan jenis data peribadi yang kami kumpulkan, bagaimana kami menyimpannya dengan selamat, serta bagaimana anda boleh mengakses atau mengubah data peribadi anda yang disimpan oleh kami. Dasar Privasi ini merangkumi penggunaan Laman Web, serta Aplikasi, dan cara lain yang mungkin anda sambungkan atau berinteraksi dengan kami melalui penggunaan produk dan perkhidmatan kami, yang kemudiannya dirujuk sebagai Perkhidmatan.

Sila baca perkara berikut dengan teliti untuk memahami polisi dan amalan kami mengenai data peribadi anda dan bagaimana kami akan memperlakukannya.

Melainkan jika disekat oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju bahwa apa-apa dan semua data peribadi yang berhubungan dengan anda yang dikumpulkan oleh kami atau yang disediakan oleh anda dari masa ke masa boleh digunakan, diproses dan didedahkan untuk tujuan tersebut dan kepada orang-orang seperti yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini .

Kami boleh meminta Dasar Privasi ini pada bila bila masa dengan menyiarkan versi yang disemak di Laman Web. Walaupun kami berusaha untuk menghantar notis individu setiap kali polis dipinta, anda akan dianggap telah mengakui dan bersetuju dengan Dasar Privasi yang dipinda jika anda terus menggunakan Laman Web, Aplikasi atau perkhidmatan kami selepas perubahan tersebut berkuat kuasa. Anda diingatkan untuk menyemak Laman Web ini dari semasa ke semasa untuk maklumat terkini mengenai Dasar Privasi ini.

Kami boleh meminta Dasar Privasi ini pada bila bila masa dengan menyiarkan versi yang disemak di Laman Web. Walaupun kami berusaha untuk menghantar notis individu setiap kali polis dipinta, anda akan dianggap telah mengakui dan bersetuju dengan Dasar Privasi yang dipinda jika anda terus menggunakan Laman Web, Aplikasi atau perkhidmatan kami selepas perubahan tersebut berkuat kuasa. Anda diingatkan untuk menyemak Laman Web ini dari semasa ke semasa untuk maklumat terkini mengenai Dasar Privasi ini.

1. MENGUMPUL DATA PERIBADI

Anda boleh memilih untuk melayani Laman Web tanpa mendedahkan data peribadi anda. Anda tidak perlu memberikan data peribadi sebagai syarat menggunakan Laman Web atau Applikasi  itu, kecuali yang perlu bagi kami untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda beli atau akses melalui Laman Web atau Aplikasi kami, balas permintaan anda , atau dalam kes-kes di mana anda menghubungi kami secara langsung.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mengumpul pelbagai maklumat dari dan mengenai anda, peranti anda, dan interaksi anda dengan Perkhidmatan. Beberapa maklumat ini mengenal pasti anda secara langsung atau boleh digunakan untuk mengenal pasti anda secara mendalam apabila digabungkan dengan data lain.

Maklumat yang anda berikan secara sukarela. Apabila menggunakan Perkhidmatan kami, anda mungkin diminta memberikan maklumat peribadi tentang diri anda, seperti nama anda, maklumat hubungan, maklumat pembayaran, butiran mengenai rumah atau harta yang anda berminat, maklumat kewangan. Ini boleh berlaku, contohnya,

 

apabila anda melakukan transaksi dengan kami pada atau berhubung dengan Laman Web atau Aplikasi;

apabila anda mendaftarkan akaun dengan kami di Laman Web atau Aplikasi

apabila anda menghubungi khidmat pelanggan atau orang jualan kami melalui e-mel, telefon, atau secara peribadi, untuk menyelesaikan sebarang masalah yang mungkin anda hadapi atau dengan pertanyaan atau permintaan;

apabila anda melanggan perkhidmatan yang kami sediakan di Laman Web atau Aplikasi, atau untuk pemberitahuan e-mel kami, dan / atau buletin;

apabila anda bersesuaian dengan profesional hartanah (seperti ejen hartanah atau broker, pemberi pinjaman gadai janji atau pegawai pinjaman, pengurus hartanah, pelabur, bangsawan, atau lain-lain) melalui Perkhidmatan;

apabila anda melengkapkan borang atau transaksi lain, seperti permintaan maklumat pinjaman atau perumahan sewa dan permohonan semakan latar belakang;

anda juga boleh memberikan maklumat tentang pihak ketiga melalui Perkhidmatan, contohnya, jika anda berkongsi penyenaraian hartanah dengan penerima melalui e-mail atau sms. Sesetengah maklumat yang anda berikan melalui Perkhidmatan kami dikumpulkan dan diproses oleh pihak ketiga (seperti analisis google) bagi pihak kami.

 

1.2 “Cookies”, “Pixels”, dan mekanisme penjejakan lain. Kami dan rakan kongsi kami menggunakan pelbagai teknologi untuk mengumpulkan maklumat secara automatik apabila anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk Cookies, dan teknologi lain yang serupa. Cookies adalah sebahagian maklumat elektronik yang boleh dipindahkan ke komputer anda atau peranti elektronik lain untuk mengenali pelayar anda secara unik. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan, kami dan rekan kongsi kami boleh meletakkan satu atau lebih Cookies pada komputer anda atau peranti elektronik lain atau menggunakan teknologi lain yang menyediakan fungsi yang sama.

1.2 “Cookies”, “Pixels”, dan mekanisme penjejakan lain. Kami dan rakan kongsi kami menggunakan pelbagai teknologi untuk mengumpulkan maklumat secara automatik apabila anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk Cookies, dan teknologi lain yang serupa. Cookies adalah sebahagian maklumat elektronik yang boleh dipindahkan ke komputer anda atau peranti elektronik lain untuk mengenali pelayar anda secara unik. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan, kami dan rekan kongsi kami boleh meletakkan satu atau lebih Cookies pada komputer anda atau peranti elektronik lain atau menggunakan teknologi lain yang menyediakan fungsi yang sama.

 • Kami dan rekan kami boleh menggunakan Cookies untuk menyambungkan aktivitas anda pada Perkhidmatan dengan maklumat lain yang kami simpan mengenai anda dalam profil akun anda atau interaksi sebelumnya pada Perkhidmatan kami, sebagai contoh, menyimpan pilihan anda. Penggunaan Cookies membantu kami meningkatkan kualiti Perkhidmatan kami kepada anda, dengan mengenal pasti maklumat yang paling menarik bagi anda, mengesan trend, mengukur keberkesanan pengiklanan, atau menyimpan maklumat yang mungkin anda ingin dapatkan secara teratur seperti sifat tersenarai atau carian pilihan. Pada bila-bila masa, anda boleh menyesuaikan tetapan pada penyemak imbas anda untuk menolak Cookies mengikut arahan yang berkaitan dengan penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menyahdayakan Cookies, banyak ciri percuma Perkhidmatan mungkin tidak berfungsi dengan betul.
 
 • Beberapa halaman kami juga boleh merangkumi Pixels, yaitu fail elektronik untuk pengguna yang telah berkunjung ke halaman itu, untuk jejak aktivititas dari masa ke semasa dan merentasi laman web yang berbeda, untuk menentukan interaksi pengguna dengan e-mail yang kami berikan, untuk mengenal pasti Cookies tertentu pada komputer atau peranti elektronik lain yang mengakses laman tersebut, atau untuk mengumpulkan maklumat lain yang berkaitan, dan maklumat ini mungkin dikaitkan dengan halam web, pengenal peranti, atau alamat IP anda. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan Pixels pada Perkhidmatan tertentu di mana anda melihat halaman tertentu supaya kami boleh menyimpan jejak sama ada penyenaraian itu relevan dengan anda semasa menawarkan cadangan. Melalui Pixels dan Cookies ini kami mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk jenis penyemak imbas yang anda gunakan, masa akses, halaman yang dilihat, alamat IP anda dan halaman yang anda lawati sebelum menavigasi ke Perkhidmatan kami.
 
 • Kami juga mengumpul maklumat mengenai komputer atau peranti mudah alih yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan kami, seperti model perkakasan, sistem operasi dan versi, pengecam peranti unik, maklumat rangkaian mudah alih dan tingkah laku melayani.
 
 • Kami juga membenarkan pihak ketiga tertentu untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti dalam talian anda melalui Cookies dan teknologi lain apabila anda menggunakan Laman Web atau Aplikasi. Pihak ketiga ini termasuk (a) rakan kongsi perniagaan, yang mengumpul maklumat apabila anda melihat atau berinteraksi dengan salah satu iklan mereka di Laman Web itu, dan (b) rangkaian pengiklanan, yang mengumpulkan maklumat mengenai minat anda apabila anda melihat atau berinteraksi dengan satu daripada iklan yang mereka letakkan di banyak laman web yang berbeda di Internet. Maklumat yang dikumpulkan oleh pihak ketiga ini adalah maklumat yang tidak dapat dikenal pasti yang digunakan untuk membuat ramalan mengenai ciri, minat atau keutamaan anda dan untuk memaparkan iklan di Laman Web dan di Internet yang disesuaikan dengan minat anda.

1.3 perangkat mudah alih dan maklumat penyemak imbas mudah alih. Anda boleh menyesuaikan tetapan pada peranti mudah alih dan penyemak imbas mudah alih anda mengenai Cookies dan perkongsian maklumat tertentu, seperti model peranti mudah alih anda atau bahasa yang digunakan oleh perangkat mudah alih anda, dengan melaraskan tetapan privasi dan keselamatan pada perangkat mudah alih anda. Sila rujuk arahan yang disediakan oleh pembekal khidmat mudah alih anda atau pengeluar perangkat mudah alih.

1.4 Data Lokasi. Jika anda mendayakan perkhidmatan lokasi pada perangkat mudah alih anda, Piliruma Group dengan kebenaran anda boleh mengumpul lokasi perangkat anda, yang kami gunakan untuk memberikan anda maklumat dan pengiklanan berasaskan lokasi. Jika anda ingin mengaktifkan ciri ini, anda boleh melumpuhkan perkhidmatan lokasi pada pengkat mudah alih anda.

1.5 Pengurusan E-mail. Anda boleh menerima e-mail dari Piliruma Group untuk sebagai sebab – contohnya, jika anda mengambil tindakan melalui Perkhidmatan, anda mendaftar untuk laporan tetap, atau anda mengiklankan rumah anda untuk dijual atau sewa dan pembeli menghantar pesan kepada anda. Jika anda mempunyai akun dengan Piliruma group, anda boleh mengedit pilihan anda melalui tetapan akun anda. Juga, anda boleh menguruskan penerimaan beberapa jenis komunikasi dengan mengikuti arahan yang terdapat dalam e-mail yang kami hantar kepada anda. Sila ambil perhatian bahwa, walaupun anda berlangganan email tertentu, kami masih perlu menghantar e-mail kepada anda dengan maklumat transaksional atau pentadbiran yang penting.

  2. TUJUAN PENGGUNAAN

  Data peribadi yang anda berikan boleh digunakan dan diproses oleh kami dalam agregat atau secara individu dan boleh digabungkan dengan maklumat lain untuk tujuan mengurus dan mengendalikan Laman Web Piliruma group, skop yang termasuk, tetapi tidak terhadap kepada yang berikut:-

  • mentadbir Laman Web
   
  • meningkatkan pengalaman penyemakan aktivitas anda dengan memperibadikan Laman Web
   
  • membolehkan penggunaan perkhidmatan yang tersedia di Laman Web
   
  • menyediakan kepada anda produk dan perkhidmatan yang anda minta secara khusus
   
  • bertindak balas terhadap pertanyaan atau permintaan anda menurut e-mail dan / atau penyerahan aktivitas di Laman Web
   
  • bertindak  dan mengambil tindakan susulan terhadap aduan mengenai penggunaan Laman Web atau apa-apa produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh kami
   
  • menghantar komunikasi komersial umum (bukan pemasaran)
   
  • melakukan urusan pentadbiran dan pentadbiran operasi
   
  • menyediakan pihak ketiga dengan maklumat statistik mengenai pengguna kami. Maklumat statistik sedemikian boleh digunakan untuk memperibadikan pengiklanan di Laman Web tetapi tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti mana-mana pengguna individu. Untuk butiran mengenai cara untuk memilih untuk tidak mengikut iklan yang diperibadikan, sila rujuk bahagian 8 Dasar Privasi ini.

  Kami tidak akan menggunakan data anda, tanpa persetujuan tegas dari anda, mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung. Persetujuan untuk pendedahan data peribadi kepada pihak ketiga, untuk tujuan menerima komunikasi pemasaran, diberikan melalui anda pada pendaftaran kami, sama ada dalam talian atau di atas kertas. Anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi khidmat pelanggan kami: Halaman Tentang Kami. Jika anda telah memberikan persetujuan anda semasa mendaftar sebagai ahli di Laman Web.

  3. KERAHASIAAN

  • Data Peribadi yang dipegang oleh kami akan dirahsiakan menurut Dasar Privasi ini berdasarkan mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa yang mungkin dari masa ke semasa berkuatkuasa.
   
  • Apa-apa soalan, komen, cadangan atau maklumat selain daripada Data Peribadi yang dihantar atau diposkan ke Laman Web, atau mana-mana bahagiannya oleh Pengguna akan dianggap secara sukarela diberikan kepada kami atas dasar yang tidak sulit dan bukan proprietari.
   
  • Kami berhak untuk menggunakan, mengeluarkan, mendedahkan, menghantar, menyiarkan, menyiarkan dan / atau menyiarkan di tempat lain maklumat tersebut dengan bebas tanpa konfirmasi lanjut kepada anda.

  4. KESELAMATAN

  • Kami akan mengambil langkah antisipasi teknikal dan organisasi yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan data peribadi anda.
   
  • Kami akan menyimpan semua data peribadi yang anda berikan pada layanan cloud server yang aman.
   
  • Anda bagaimanapun memahami bahwa penghantaran maklumat melalui Internet tidak sepenuhnya sempurna. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data peribadi anda yang dihantar ke Laman Web  yang mana sebarang penghantaran tersebut adalah risiko anda sendiri.
   
  • Di mana kami telah memberikan anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan yang membolehkan anda mengakses bagian tertentu Laman Web, anda bertanggung jawab untuk memastikan kata laluan ini sulit. Kami meminta anda untuk tidak berkongsi kata laluan dengan siapa saja. Kami TIDAK akan meminta anda untuk kata laluan anda selain daripada ketika anda melogin masuk ke Laman Web, mengikut mana-mana yang berkenaan.
   
  • Kami menggesa anda untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan maklumat peribadi anda aman, seperti memilih kata laluan yang kukuh dan menyimpannya secara peribadi, serta keluar dari akun pengguna anda, dan menutup penyemak imbas web anda apabila selesai menggunakan perkhidmatan kami pada saham yang dikongsi atau perangkat tidak terjamin.

  5. PENDEDAHAN DATA PERIBADI

  Untuk mengurus dan mengendalikan Laman Web, kami boleh mendedahkan data peribadi anda kepada mana-mana ahli kumpulan kami, yang bermaksud gabungan kami dan anak-anak serikat kami. Kami juga boleh mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan kami dan penasihat profesional untuk tujuan berikut:-

  • mematuhi sebarang keperluan undang-undang; untuk menguatkuasakan atau menggunakan Syarat Perkhidmatan kami dan perjanjian lain.
  • untuk melindungi hak, harta dan keselamatan kami, dan hak, harta dan keselamatan afiliasi dan anak serikat kami, pengguna lain Laman Web, dan lain-lain.
   
  • berkaitan dengan sebarang prosiding undang-undang atau prosiding undang-undang yang berpotensi
   
  • berkaitan dengan transaksi aset perniagaan (yaitu pembelian, penjualan, pajakan, penggabungan atau penyatuan atau apa-apa pengambilalihan, pelupusan atau pembiayaan lain organisasi atau sebagian daripada organisasi atau mana-mana perniagaan atau aset sesuatu organisasi) kepada yang mana kita adalah parti atau bakal calon.

  6. PIHAK KETIGA

  Laman Web boleh, dari masa ke semasa, mengandungi pautan ke dan dari laman web rangkaian rakan kongsi dan vendor kami. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web ini, sila ambil perhatian bahwa laman web ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima sembarang tanggung jawab atau liabiliti untuk dasar-dasar ini. Sila semak dasar ini sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi ke laman web ini.

  7. PENGINGKARAN

  Kami tidak akan bertanggung jawab ke atas sebarang pendedahan sukarela data peribadi oleh anda kepada pengguna lain yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web, mengikut mana-mana yang berkenaan.

  8. HUBUNGI KAMI

  Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut mengenai rawatan data peribadi anda oleh kami, jangan ragu untuk menghubungi pegawai privasi kami di: [email protected]

  9. KONFLIK

  Sekiranya berlaku konflik antara versi Bahasa inggris dan Bahasa Melayu Dasar Privasi, versi Bahasa inggris Dasar Privasi akan diguna pakai.

  Sponsored

  • Ikuti Kami :
  Piliruma Logo
  PT Piliruma

  Real Estate Agent